GIỚI THIỆU VỀ HALAL VIỆT NAM

Việt Nam có 20 sản phẩm Halal có tiềm năng xuất khẩu trong năm 2016 cùng với quy mô thị trường ngành Halal toàn cầu được dự đoán đạt 7,7 nghìn tỷ USD trong năm 2030 với tổng thị trường khả dụng là hơn 30,6 nghìn tỷ USD.

Chúng tôi muốn tận dụng Halal như một giá trị thêm vào chuỗi cung cầu hiện tại của Việt Nam để thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển hơn nữa.

MỤC TIÊU

Chúng tôi hướng đến thể chế hóa ngành công nghiệp Halal của Việt Nam thông qua thúc đẩy quản trị Halal và toàn vẹn Halal trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Hơn thế nữa là thể chế hóa thị trường Halal toàn cầu và khu vực bằng cách xây dựng năng lực cho các công ty vừa và nhỏ, tăng cường xuất khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng.

ĐỐI TÁC THEN CHỐT